Kontakta oss: 0141 21 24 00

Om Oss

Ett stort företag när det behövs

Prolego är en del av företags koncernen Motalaverken och tillsammans har vi stora möjligheter för tillverkning. Med fyra bolag varav 3 är lokaliserade i Motala.

Tillsammans blir det en slagkraftig företagsgrupp som inom var sitt kompetensområde överlappar varandra och tar fördel av den bredd och volym som uppstår.

Genom att en samordnad produktion kan hanteras centralt ökar varje företags kompetensområde och maskinparken kan utnyttjas optimalt under kortare eller längre produktionstid.

http://www.motalaverken.se/

Prolego

Ett konkurrenskraftigt företag med mångsidiga kunskaps områden där vi utnyttjar erfarenhet med ny tekniker.